homeมัธยมศึกษาปีที่6.1
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่6.1

ผู้สอน
นาง ปทุมวรรณ์ อะทะวงศ์ษา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษาปีที่6.1

หมายเลขของวิชา (Class ID)
10638

สถานศึกษา
สามัคคีวิทยาคม เชียงราย

คำอธิบายวิชา

นักเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)