homeพัฒนาครู กศน.อำเภอของจังหวัดกระบี่
personperson_add
พัฒนาครู กศน.อำเภอของจังหวัดกระบี่

ผู้สอน
person
ยงยุทธ์ ไกรมุ่ย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
พัฒนาครู กศน.อำเภอของจังหวัดกระบี่

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10684

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เป็นชั้นเรียนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มครุ กศน.ในจังหวัดกระบี่ และจังหวัดอื่นๆ ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำเทคนิค และวิธีการจัดการเรียนรู้ไปพัฒนานักศึกษาของ กศน.ให้มีคุณภาพต่อไป


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)