homeพัฒนาครู กศน.อำเภอของจังหวัดกระบี่
person
พัฒนาครู กศน.อำเภอของจังหวัดกระบี่

ผู้สอน
person
ยงยุทธ์ ไกรมุ่ย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
พัฒนาครู กศน.อำเภอของจังหวัดกระบี่

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10684

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนนี้เป็นชั้นเรียนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มครุ กศน.ในจังหวัดกระบี่ และจังหวัดอื่นๆ ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำเทคนิค และวิธีการจัดการเรียนรู้ไปพัฒนานักศึกษาของ กศน.ให้มีคุณภาพต่อไป


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)