4/5

ผู้สอน
นาง พรทิพย์ ทานะมัย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
4/5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10687

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ในการเรียนการสอน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)