ม.2-5

ผู้สอน
person
กฤติยาภรณ์ ประเสริฐสระน้อย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.2-5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10695

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การวัดผลและการแระเมินผมีเป้าหมาย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนจนเต็มศักภาพ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)