homeออกแบบเทคโนโลยีM6
person
ออกแบบเทคโนโลยีM6

ผู้สอน
นาย พลร่ม กันทำ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ออกแบบเทคโนโลยีM6

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10699

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)