homeงานโครงการวิชาชีพ (Block Release)
personperson_add
งานโครงการวิชาชีพ (Block Release)

ผู้สอน
นาย ศุภชัย พวงบุบผา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
งานโครงการวิชาชีพ (Block Release)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10704

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา งานโครงการวิชาชีพประกอบด้วย 4 วิชา

  1. การประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติ
  2. โครงการ
  3. จริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร์
  4. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1

 * รายละเอียดดังแผนการจัดการเรียนรู้และกำหนดการสอน ที่อยู่ภายใน "เอกสารการสอน"


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)