homeงานโครงการวิชาชีพ (Block Release)
person
งานโครงการวิชาชีพ (Block Release)

ผู้สอน
นาย ศุภชัย พวงบุบผา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
งานโครงการวิชาชีพ (Block Release)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10704

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชา งานโครงการวิชาชีพประกอบด้วย 4 วิชา

  1. การประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติ
  2. โครงการ
  3. จริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร์
  4. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1

 * รายละเอียดดังแผนการจัดการเรียนรู้และกำหนดการสอน ที่อยู่ภายใน "เอกสารการสอน"


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)