ง20203 การออกแบบกราฟฟิกเบื้องต้น ม.2/3
ผู้สอน

นาง จิรายุ เวชโอสถ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ง20203 การออกแบบกราฟฟิกเบื้องต้น ม.2/3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10741

สถานศึกษา
โรงเรียนเวียงสระ

คำอธิบายชั้นเรียน

การออกแบบกราฟฟิกเบื้องต้น โดยใช้โปรแกรม FlipAlbum สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.