homeปวส.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2557
person
ปวส.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2557

ผู้สอน
นาง พรชนก เฮงประเสริฐ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 19 ชั่วโมงที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปวส.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2557

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10759

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ระบบฐานข้อมูล


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)