homeกรณีศึกษา
personperson_add
กรณีศึกษา

ผู้สอน
ญาณิศา ส่งเสริม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
กรณีศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10773

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนคณิตศาสตร์อย่างเข้าใจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)