ผู้สอน
นาย ศิริพงษ์ จรัสโรจนกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1/1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1083

สถานศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา


คำอธิบายชั้นเรียน

Social P.1/1 ปีการศึกษา 2554