homeกศน.เขตวังทองหลาง
personperson_add
กศน.เขตวังทองหลาง

ผู้สอน
นางสาว ดวงใจ บุรมศรี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
กศน.เขตวังทองหลาง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10832

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเรียนคิดเป็นกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สถาบันรัชต์ภาคย์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)