homeกศน.เขตวังทองหลาง
personperson_add
กศน.เขตวังทองหลาง

ผู้สอน
นางสาว ดวงใจ บุรมศรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
กศน.เขตวังทองหลาง

หมายเลขของวิชา (Class ID)
10832

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาเรียนคิดเป็นกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สถาบันรัชต์ภาคย์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)