homeสังคมศึกษา5 (ส23101) มัธยมศึกษาปีที่ 3
person
สังคมศึกษา5 (ส23101) มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้สอน
นางสาว กรรณิกา ใยมะเริง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สังคมศึกษา5 (ส23101) มัธยมศึกษาปีที่ 3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10872

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ขอต้อนรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน

ในชั่นเรียนนี้ครูหวังว่าจะเป็นชั้นเรียนที่ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบใหม่


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)