homeสังคมศึกษา5 (ส23101) มัธยมศึกษาปีที่ 3
personperson_add
สังคมศึกษา5 (ส23101) มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้สอน
person
นางสาว กรรณิกา ใยมะเริง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สังคมศึกษา5 (ส23101) มัธยมศึกษาปีที่ 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10872

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ขอต้อนรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน

ในชั่นเรียนนี้ครูหวังว่าจะเป็นชั้นเรียนที่ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบใหม่


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)