homeวิทยาศาสตร์ ว21101 ม.1/7 (SMA)
personperson_add
วิทยาศาสตร์ ว21101 ม.1/7 (SMA)

ผู้สอน
นาย ไฟโรซัน อุเซ็ง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ ว21101 ม.1/7 (SMA)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10875

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียน ม.1 ห้องเรียน SMA เท่านั้นครับ!!!


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)