วิทยาศาสตร์ ว21101 ม.1/7 (SMA)

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียน ม.1 ห้องเรียน SMA เท่านั้นครับ!!!