homeอบรม classstart.org มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
person
อบรม classstart.org มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

ผู้สอน
อาจารย์ ขจิต ฝอยทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 25 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
อบรม classstart.org มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10958

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

อบรม classstart.or มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)