homeแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายแรงงาน
personperson_add
แรงงานสัมพันธ์และกฎหมายแรงงาน

ผู้สอน
เอกพล วงศ์เสรี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
แรงงานสัมพันธ์และกฎหมายแรงงาน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10983

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความเป็นมาของการแรงงานสัมพันธ์ การกำหนดนโยบายแรงงาน การกำหนดข้อบังคับสภาพการจ้างงาน ข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง กระบวนการเจรจาต่อรอง กฎหมายแรงงาน ปัญหาและแนวทางแก้ไขการแรงงานสัมพันธ์ โดยใช้กรณีศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)