กฎหมายและระเบียบการบินพลเรือน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความเข้าใจในพื้นฐานของกฎหมาย และระเบียบการบินพลเรือนทั้งในระดับสากลและระดับท้องถิ่น กฎหมายการเดินอากาศของประเทศไทย กฎการบินระหว่างประเทศ การประกันภัยอากาศยานและสนามบิน ตลอดจนการบังคับใช้และการกำกับดูแลจากหน่วยงานรัฐ ใบอนุญาตเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบินและการประกันต่าง ๆ