ผู้สอน
นางบงกชรัตน์ บงกชรัตน์ เปี่ยมสิริกมล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

กฎหมายและระเบียบการบินพลเรือน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10992

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


คำอธิบายชั้นเรียน

ความเข้าใจในพื้นฐานของกฎหมาย และระเบียบการบินพลเรือนทั้งในระดับสากลและระดับท้องถิ่น กฎหมายการเดินอากาศของประเทศไทย กฎการบินระหว่างประเทศ การประกันภัยอากาศยานและสนามบิน ตลอดจนการบังคับใช้และการกำกับดูแลจากหน่วยงานรัฐ ใบอนุญาตเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบินและการประกันต่าง ๆ