ผู้สอน
นางสาว มยุเรศ ตนะวัฒนา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10999

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


คำอธิบายชั้นเรียน

นักจัดรายการวิทยุที่มีคุณภาพ