โครงการพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ 1
ผู้สอน

ปรารถนา ทศานนท์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
โครงการพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11001

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คำอธิบายชั้นเรียน

เตรียมความพร้อมของผู้เรียนด้านเจตนคติการเป็นผู้ประกอบการ การสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้งานจากการทำงาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.