ผู้ประกอบการดี

คำอธิบายชั้นเรียน

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจ รวมถึงความดีต่างๆ