homeFun English with Grammar P.3 (Regular Class) by T.Pornsupa
personperson_add
Fun English with Grammar P.3 (Regular Class) by T.Pornsupa

ผู้สอน
พรสุภา เกียรติเภรีศัพย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Fun English with Grammar P.3 (Regular Class) by T.Pornsupa

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11029

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

มาเรียนรู้หลักการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ สำหรับ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (หลักสูตรปกติ) กันเถอะ :)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)