homeFun English with Grammar P.3 (Regular Class) by T.Pornsupa
person
Fun English with Grammar P.3 (Regular Class) by T.Pornsupa

ผู้สอน
พรสุภา เกียรติเภรีศัพย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Fun English with Grammar P.3 (Regular Class) by T.Pornsupa

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11029

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

มาเรียนรู้หลักการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ สำหรับ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (หลักสูตรปกติ) กันเถอะ :)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)