homeคณิตศาสตร์ ป .5 ภาคเรียนที่ 1
personperson_add
คณิตศาสตร์ ป .5 ภาคเรียนที่ 1

ผู้สอน
นาง รัชดาวรรณ กระสินธุ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ ป .5 ภาคเรียนที่ 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11032

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหาประกอบด้วยจำนวนนับ  การบวก ลบ คูณและหารจำนวนนับ , มุม , เส้นขนาน , สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น , เศษส่วน , การบวก ลบ คูณและหารเศษส่วน , วงกลม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)