homeคณิตศาสตร์ ป .5 ภาคเรียนที่ 1
person
คณิตศาสตร์ ป .5 ภาคเรียนที่ 1

ผู้สอน
นาง รัชดาวรรณ กระสินธุ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์ ป .5 ภาคเรียนที่ 1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11032

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เนื้อหาประกอบด้วยจำนวนนับ  การบวก ลบ คูณและหารจำนวนนับ , มุม , เส้นขนาน , สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น , เศษส่วน , การบวก ลบ คูณและหารเศษส่วน , วงกลม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)