คณิตศาสตร์ ป .5 ภาคเรียนที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหาประกอบด้วยจำนวนนับ  การบวก ลบ คูณและหารจำนวนนับ , มุม , เส้นขนาน , สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น , เศษส่วน , การบวก ลบ คูณและหารเศษส่วน , วงกลม