homeวิทยาศาสตร์ ป.3
person
วิทยาศาสตร์ ป.3

ผู้สอน
ปนัดดา ธนันท์ภิรพงศ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 6 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์ ป.3

Class ID
11050

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

อบรมที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย . บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)