วิชาสังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษา 6
ผู้สอน

ณัฐชนัญ ล้ำเลิศหิรัญ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชาสังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษา 6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11066

สถานศึกษา
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

คำอธิบายชั้นเรียน

หน่วยที่ 2 เรื่องธรรมในใจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.