homeการงานนอาชีพและเทคโนโลี
personperson_add
การงานนอาชีพและเทคโนโลี

ผู้สอน
กัญจนา ไชยฤกษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การงานนอาชีพและเทคโนโลี

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11068

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)