ภาคเรียนที่ 2

คำอธิบายชั้นเรียน

การบวก การลบ การคูณและการหารจำนวนนับ