4-4

ผู้สอน
Mrs wichayaporn rajit
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
4-4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11093

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

พัฒนาศักยภาพด้านการเรียน และเข้ามาตรฐานอาเชียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)