4-4

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

พัฒนาศักยภาพด้านการเรียน และเข้ามาตรฐานอาเชียน