เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

องค์การและการจัดการ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เป็น Presentation ของ อาจารย์ ชุมศักดิ์ สีบุญเรื่อง ครับ เอามาแบ่งปันกัน