องค์การและการจัดการ


ผู้สอน
นาย ปรัชญานันท์ ญาณเพิ่ม
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 8 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
องค์การและการจัดการ

รหัสวิชา
1111

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำอธิบายวิชา

เป็น Presentation ของ อาจารย์ ชุมศักดิ์ สีบุญเรื่อง ครับ เอามาแบ่งปันกัน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books