เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1_ค่ำ(ปวส57)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนหลักการโปรแกรมเบื้องต้น ในรูปแบบของการติดต่อกับผู้ใช้งานแบบกราฟิก (Graphical User Interface- GUI) และออกแบบคำสั่งควบคุมโปรแกรมเพื่อการแสดงผลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้ Visual Basic เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมเบื้องต้นในลักษณะโปรแกรมเชิงวัตถุ และสามารถเขียนลำดับการทำงาน โดยใช้คำสั่งภาษา BASIC พื้นฐานเขียนโปรแกรม GUI รวมไปถึงอธิบายเครื่องมือช่วยเขียนโปรแกรม และปฏิบัติการเขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic ให้ได้โปรแกรมระบบงานขนาดเล็กสำหรับงานธุรกิจ