homeสุขศึกษา ม.3 2559
personperson_add
สุขศึกษา ม.3 2559

ผู้สอน
นาย ทินกร นาสว่าง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สุขศึกษา ม.3 2559

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11115

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนวิชาสุขศึกษา ส่งเสริมการใช้อินเตอร์เนต และการสืบค้นคว้า แหล่งการเรียนรู้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)