homeสุขศึกษา ม.3 2559
person
สุขศึกษา ม.3 2559

ผู้สอน
นาย ทินกร นาสว่าง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สุขศึกษา ม.3 2559

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11115

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การเรียนวิชาสุขศึกษา ส่งเสริมการใช้อินเตอร์เนต และการสืบค้นคว้า แหล่งการเรียนรู้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)