homeวิชาคอมพิวเตอร์ ม.3
person
วิชาคอมพิวเตอร์ ม.3

ผู้สอน
นางสาว รัศมี แซ่ตง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาคอมพิวเตอร์ ม.3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1113

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

โปรแกรม Adobe Flash CS3  เป็นโปรแกรมเกี่ยวกับการสร้างงานเอนิเมชั่น 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)