วิชาคอมพิวเตอร์ ม.3


ผู้สอน
นางสาว รัศมี แซ่ตง
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาคอมพิวเตอร์ ม.3

รหัสวิชา
1113

สถานศึกษา
โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ

คำอธิบายวิชา

โปรแกรม Adobe Flash CS3  เป็นโปรแกรมเกี่ยวกับการสร้างงานเอนิเมชั่น 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books