homeวิชาคอมพิวเตอร์ ม.3
personperson_add
วิชาคอมพิวเตอร์ ม.3

ผู้สอน
person
นางสาว รัศมี แซ่ตง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาคอมพิวเตอร์ ม.3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1113

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

โปรแกรม Adobe Flash CS3  เป็นโปรแกรมเกี่ยวกับการสร้างงานเอนิเมชั่น 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)