homeคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4
person
คณิตศาสตร์ ชั้น ป.4

ผู้สอน
นาย ปวันกฤษฏิ์ มะธี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์ ชั้น ป.4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11142

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

แบบการเรียนรู้วาชา คณิตศาสตร์สำหรับชั้น ประถมศึกษา ปีที่ ๔


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)