homeคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4
personperson_add
คณิตศาสตร์ ชั้น ป.4

ผู้สอน
นาย ปวันกฤษฏิ์ มะธี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ ชั้น ป.4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11142

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

แบบการเรียนรู้วาชา คณิตศาสตร์สำหรับชั้น ประถมศึกษา ปีที่ ๔


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)