homeนิเทศออนไลน์เพื่อครูมืออาชีพ
personperson_add
นิเทศออนไลน์เพื่อครูมืออาชีพ

ผู้สอน
ภิรมย์ บุญยิ้ม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
นิเทศออนไลน์เพื่อครูมืออาชีพ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11154

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)