homeนิเทศออนไลน์เพื่อครูมืออาชีพ
person
นิเทศออนไลน์เพื่อครูมืออาชีพ

ผู้สอน
ภิรมย์ บุญยิ้ม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
นิเทศออนไลน์เพื่อครูมืออาชีพ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11154

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)