วิชาคอมพิวเตอร์ ม.2 (2557)

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์ ม.1/2 (2557)

ครูจักรพันธ์ เรืองอนันต์