homeประวัติศาสตร์ ม.2
personperson_add
ประวัติศาสตร์ ม.2

ผู้สอน
supaporn taweepol
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ประวัติศาสตร์ ม.2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11182

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาประวัติศาสตร์ภูมิภาคเอเชีย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)