ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนโดย

คุณครูภัทรานี พลลา