เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

งานเครื่องล่างรถยนต์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เพื่อศึกษาและปฏิบัติ ส่วนประกอบ หน้าที่การทำงาน ถอดประกอบ ตรวจสภาพ ระบบรองรับน้ำหนัก ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรก อุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนและกันโคลง การตั้งศูนย์ล้อ การบริการล้อและยาง