homeงานเครื่องล่างรถยนต์
person
งานเครื่องล่างรถยนต์

ผู้สอน
นาย ยงยุทธ พรมบุตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
งานเครื่องล่างรถยนต์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11248

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เพื่อศึกษาและปฏิบัติ ส่วนประกอบ หน้าที่การทำงาน ถอดประกอบ ตรวจสภาพ ระบบรองรับน้ำหนัก ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรก อุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนและกันโคลง การตั้งศูนย์ล้อ การบริการล้อและยาง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)