เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

COMPUTER 14

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประวัติของคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ระบบดิจิทัล ภาษาคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ ระบบการประมวลผล การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จริยธรรมและสังคมไซเบอร์ข้อมูลและการบริหารข้อมูล เครือข่ายและการสื่อสาร อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ ภัยคุกคามและความมั่นคงของระบบ