homeเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4/7
person
เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4/7

ผู้สอน
นางสาว ปิย รัตน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4/7

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11280

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)