การจัดการพลังงาน ป ตรี ( เทคโนโลยีอุตสาหการ 2 ปีต่อเนื่อง 56 )
ผู้สอน

ผศ. ดร. วรนุช แจ้งสว่าง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การจัดการพลังงาน ป ตรี ( เทคโนโลยีอุตสาหการ 2 ปีต่อเนื่อง 56 )

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11282

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คำอธิบายชั้นเรียน

การประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม การตรวจวัดและวิเคราะห์ ระบบปรับอากาศ ระบบพลังงานความร้อน ระบบเครื่องอัดอากาศ และระบบไฟฟ้า การจัดระบบการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์มากที่สุด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.