homeจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กรเบื้องต้น(ภาคปกติ)
personperson_add
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กรเบื้องต้น(ภาคปกติ)

ผู้สอน
นาย วราวุธ ยอดจันทร์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กรเบื้องต้น(ภาคปกติ)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11289

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ภาคปกติ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)