เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ปรัชญากรีก Greek Philosophy

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับมนุษย์ โลกและจักรวาล ตั้งแต่ธาเลสถึงอริสโตเติล