เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคนิคยานยนต์ 1(ทดลองระบบ)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้ สามารถเรียนได้ทั้งนักศึกษาชั้น ปวส. 1 และ ปวส. 2 สาขาวิชา เครื่องกล ในรายวิชากลศาสตร์ของไหล