homeเทคโนโลยีกับการพัฒนา section008
person
เทคโนโลยีกับการพัฒนา section008

ผู้สอน
นาย วราวุธ ยอดจันทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีกับการพัฒนา section008

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11319

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นักศึกษาสาขาวิชา นิเทศศาสตร์ เรียนวันจันทร์ เวลา 13.30-16.30 น. ห้อง พ.413

สอบวันที่ 8/10/2557 เวลา 11.00-12.30 น.


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)