homeปรัชญาวิทยาศาสตร์ (Philosophy of Science)
person
ปรัชญาวิทยาศาสตร์ (Philosophy of Science)

ผู้สอน
สรรวภัทร พัฒโร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปรัชญาวิทยาศาสตร์ (Philosophy of Science)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11320

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ใช้สอน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)