homeสัมมนาวิทยาศาสตร์
person
สัมมนาวิทยาศาสตร์

ผู้สอน
ดร. ทวีศักดิ์ ขวัญไตรรงค์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สัมมนาวิทยาศาสตร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11324

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาสัมมนาวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2557 นักศึกษาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 4


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)