homeคอมพิวเตอร์ 5
personperson_add
คอมพิวเตอร์ 5

ผู้สอน
นาย สมพงษ์ โพคาศรี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์ 5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11344

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)