ปริญญญาตรี_ สัตวศาสตร์ (เทียบโอน)
ผู้สอน

ดร. กัลยา มิขะมา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ปริญญญาตรี_ สัตวศาสตร์ (เทียบโอน)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1135

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยนครพนม

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาหลักการส่งเสริมการเกษตร ระดับปริญญาตรี

ให้ศึกษาแผนการเรียนรู้และหัวข้อที่จะต้องเรียนตาม มคอ 3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.