homeชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 5 ห้อง 2
personperson_add
ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 5 ห้อง 2

ผู้สอน
ไพบูลย์ วงษ์ปาน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 5 ห้อง 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11356

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)