homeวิทยาศาสตร์ ว11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
personperson_add
วิทยาศาสตร์ ว11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ผู้สอน
person
นางสาว นัทริยา ไชยศล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ ว11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11370

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาีที่  1   มีนักเรียนจำนวน  5  คน  ชาย  2  คน  หญิง  3  คน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)