ผู้สอน
นางสาว ศิรินยา นาอุ่น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์ ว21101


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11388

สถานศึกษา

โรงเรียนอุเทนพัฒนา


คำอธิบายชั้นเรียน

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย การสังเกต การมองเห็นปัญหา การตั้งสมมติฐาน การ สำรวจ ตรวจสอบ การสร้างคำอธิบาย การสรุปผลการทดลอง